Laatste nieuws

Het nieuwe lesrooster 2012-2013 staat op de site!!

Wat is moderne dans?

Moderne dans is een eigentijdse theaterdans-kunstvorm, die in het begin van de vorige eeuw is ontstaan als reactie op het klassieke ballet. Hierbij worden op verantwoorde en veelzijdige wijze het lichaam en de geest getraind. Concentratie, coordinatie en lichaamsbeheersing vormen de basisingredienten van de lessen, maar altijd toegepast in combinatie met dansante aspecten als dynamiek, ruimtegebruik, presentatie en muzikaliteit. Ook de inventiviteit en creativiteit van de cursisten worden in de lessen aangesproken. De meer gevorderde cursisten zullen ook wegwijs gemaakt worden in de basisprincipes van danscompositie en choreografie.

Wat is Ex Nunc: Ex Nunc?

De stichting Ex Nunc: Ex Nunc is op 4 december 1995 opgericht en houdt zich bezig met het stimuleren en bevorderen van amateur-danskunst op het gebied van moderne dans, choreografie en danscompositie in de regio Den Haag. Vanaf 1998 ging Ex Nunc: Ex Nunc een vast samenwerkingsverband aan met het Korzo theater, zowel facilitair als inhoudelijk. Ook wordt er nauw samengewerkt met de afdeling Sportsupport, Het Holland Dance Festival en Culturalis.

Leiding

De stichting staat sinds de oprichting onder artistieke leiding van Joan van der Mast, dansdocent, choreograaf, dansanalist en danscoach. Zij is o.a. verbonden als docent aan de Rotterdamse Dansacademie en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast is zij artistiek directeur van de daCi-conferentie-2006 (dance and the Child international) en is artistiek coördinator DansPlan van het Segbroekcollege.

Bestuur

Het bestuur van stichting Ex Nunc: Ex Nunc bestaat uit:
Marieke Vossen Interim voorzitter
Patty Deeders Algemeen lid
Chantal Storchi Penningmeester